Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006 ze dne 1.1.2020 o místních poplatcích ze psů

vyhlaska-01-2019

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 ze dne 22.4.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska 1-2016