Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006 ze dne 27.12.2006 o místních poplatcích

vyhláška 1-2006

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 ze dne 22.4.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska 1-2016