Titulní strana

Vítejte na stránkách obce Milešín

připravujeme pro Vás nové webové stránky obce Milešín

 

Dne 28.6.2021 se uskuteční schůze Zastupitelstva obce Milešín v KD v 18.00 hod.

Program:

1/ schválení účetní uzávěrky za rok 2020
2/ schválení závěrečné zprávy a účtu 2020
3/obnovení stávajícího limitu výdajů a příjmů
4/ návrh mimořádné odměny starostce za práci nad rámec -ohledně všech záležitostí paní L.K.
5/schválení venkovní mše + občerstvení
6/ různé

Vyvěšeno 18.6.2021

další schůze bude nejpozději za 3 měsíce